Home    About me   True Property    Our Service     Reference Project    Gallery    Contact me 

TRUE PROPERTY SERVICE

9 Years Anniversary !

การให้บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยและอาคารสำนักงานแบบประหยัด ถูกต้องตามมาตรฐาน

ต้อง True Property  Management .    ได้รับมาตรฐานการให้บริการ  AFAS  กรมพัฒนาธุรกิจ ปี 2558-2559

เกิดจากการรวมตัวของทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านบริหารอาคารมากกว่า 15 ปี

และเข้าใจถึงงานบริการและการแก้ไขปรับปรุงอาคารตามระบบคุณภาพ ISO9001

และทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท และ บริการด้านบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์อย่างมืออาชีพ

ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โครงการ โรงแรม อพาร์ทเม้นท์ คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮาส์ หมู่บ้าน

ให้ประสบผลสำเร็จ โดยทีมงานได้นำเอาเทคโนโลยีด้านEnergy Saving พลังงานทดแทนเช่น

อุปกรณ์พลังงานจากโซล่าเซล (พลังงานแสงอาทิตย์)และพลังงานจากลม กังหันลม

มานำเสนอเพื่อลดค่าใช้จ่ายและนำพลังงานทดแทนมาใช้ในอาคารหรือโครงการหมู่บ้าน

ซึ่งอุปกรณ์ชุดนี้เรามีทีมงานในเครือบริษัทฯเราพร้อมนำเสนอทุกๆโครงการ

เน้นบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของโครงการให้คงอยู่ในสภาพที่ดี น่าอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ ต้องการให้ผู้ใช้อาคาร หรือผู้พักอาศัยเกิดความพึงพอใจ

พร้อมเชื่อถือในตัวโครงการซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับโครงการ

ทำให้ผู้ใช้อาคารและเจ้าของอาคารได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน

ประเภทของการให้บริการ :

True Property Management  จดจัดตั้งนิติบุคคลอาคาร ,รับส่งมอบสาธารณูปโภคส่วนกลาง,จัดประชุมใหญ่สามัญ

True Facility Management  อาคารสำนักงาน,โรงงาน,โรงพยาบาล,ศูนย์การค้า,Community Mall,หน่วยงานราชการ

True Technical Service Management / ออกแบบ ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ HDDและ EPC ระบบพลังงานทดแทน

True Housing Management จดจัดตั้งนิติฯ ,รับส่งมอบสาธารณูปโภคส่วนกลาง,จัดประชุมใหญ่สามัญ

True Building Inspection Service.  ตรวจสอบอาคารควบคุม 9ประเภท

True Air System Service./ Electricity System Service  PM EE , TR, MDB 

True Wind Turbine And Solar cell Management. Green Energy !

บริษัทผ่านเกณฑ์มาตรฐานโครงการ  ข้อตกลง  AFAS  รองรับเข้าสู่ AEC

"ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริหารทรัพย์สิน

(ประเภทบริหารอาคารชุดบ้านจัดสรรและอาคารสำนักงาน)" ปี 2558-59

 สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานวิชาการจุฬา

ผู้บริหารเข้ารับรางวัล  The Best CEO 2018.


บริษัทส่งช่างอาคารเข้าร่วมสอบวัดความรู้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ช่างไฟฟ้า รุ่นที่ 1,2,3,4,5 ปี 2016. ตาม.พรบ ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน

"มาตรฐานช่างเทคนิคคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริหารทรัพย์สิน

(ประเภทบริหารอาคารชุดบ้านจัดสรรและอาคารสำนักงาน)"


EXECUTIVE TEAM

Suriyawut Kittipuwadol   Ph.D DS ,

MSMT,RE CU 58  ,The Master ISAB2
Managing Director :


True Property Service co.,Ltd

88/121  อาคาร 4ชั้น  ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น zone9 

แขวง คันนายาว เขต คันนายาว  กทม. 10230

Office Bkk :  02-038-2188 , 063-789-6642 , 081966-9144

E-mail :    info@true-property.com , phupai.park@gmail.com

*** มุ่งมั่นพัฒนา    สร้างมุลค่าทรัพย์สิน    ใส่ใจบริการ   บริหารสิ่งแวดล้อม ***

บริษัท ในเครือ :     www.power-e.co.th EPC   ระบบจำหน่ายแรงสูงแรงต่ำ115, 22 kv PEA  MEA 

                             www.wind-solarcell.com    EPC Engineering & Renewable Energy Service.

      

Vender Sub Contractor  of  :

Our clients

 

          

                                True Property Service Co.,Ltd Follow us on :

Address : 88/121 โครงการไซมิส บลอสซั่ม ซอย 9

ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230

Mobile: 02-038-3168 ,063-789-6642 , 081-966-9144

E-mail : Phupai.park@gmail.com 
  
view