Home About me Our Service Reference Project Gallery Contact me
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 18/02/2016
ปรับปรุง 21/02/2020
สถิติผู้เข้าชม 131,267
Page Views 175,335
 

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

เมนู

 

 

ขอบเขตของการให้บริการบริหารอาคารชุด 

Facility Management

รับบริหารอาคารปากช่อง-เขาใหญ่ บริหารอาคารชุด บริหารทรัพย์สินเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดถูกต้องตามมาตรฐานและชำนาญในสายงานระบบ ที่สำคัญต้อง True Facility
• ให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างมาตรฐาน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้พักอาศัยในบริหารอาคารชุด บริหารทรัพย์สิน ที่ดิน อาคาร รีสอร์ท สำนักงาน พื้นที่ศูนย์การค้า พื้นที่เช่า พื้นที่งานด้านวิศวกรรม ร้านค้า และทรัพย์สินอื่นๆ   ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง
• รักษาสภาพอาคารและทรัพย์สินส่วนกลางให้ได้มาตรฐานสูงสุด มีความมั่นคงและปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม
• รักษามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยในอาคาร
• อนุรักษ์พลังงาน ดำเนินการวางแผนและรณรงค์ให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
• ส่งเสริมให้มีการอบรมการอพยพหนีไฟและทบทวนให้มีการซ้อมตามระบบแผนงานตามที่กฏหมายกำหนดเพื่อความปลอดภัย
• บริหารงานบัญชีและการเงินให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนตามมาตรฐาน ISO 9001
• บริหารจัดการทำงานของผู้รับเหมาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามขั้นตอนตามระบบคุณภาพ
ความสำคัญของการจัดการบริหารอาคารชุด อาคารสถานที่ (Facility Management)
การรับบริหารอาคารปากช่อง-เขาใหญ่ บริหารอาคารชุด บริหารจัดการอาคารสถานที่ (Facility Management) ถือเป็นงานบริหารจัดการสมัยใหม่ที่เข้ามาทดแทนการดูแลอาคารสถานที่แบบเดิม อันได้แก่ งานดูแลรักษาอาคาร (Building Operation and Maintenance) งานจัดการอาคาร
(Building Management) ซึ่งการบริหารจัดการอาคารสถานที่มิได้มีจุดมุ่งหมายเพียงแค่ดูแลอาคารให้เหมาะกับการใช้งานเพียงอย่างเดียว หากแต่ครอบคลุมถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน การลงทุน สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ตามลักษณะงานของการบริหารอาคารชุด รับบริหารอาคารปากช่อง-เขาใหญ่ จัดการสถานที่ซึ่งมีภารกิจตั้งแต่ การวางแผน ควบคุม ประเมินผล รวมทั้งการจัดระบบฐานข้อมูลและการตรวจสอบ ด้วยภารกิจดังกล่าวที่เกิดขึ้น การบริหารจัดการอาคารสถานที่ จึงต้องมีบุคลากร และทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มาดำเนินการในทุกๆ ด้าน เพื่อตอบสนองต่อการใช้งานอาคาร ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเหมาะสมและสอดคล้องต่อนโยบายขององค์กรให้มากที่สุด ในช่วงที่ผ่านมาเราได้นำเสนอแนวคิดและประสบการณ์ การบริหารจัดการอาคารในคอลัมน์ Today’s Facility Management

หลักการบริหารอาคารชุดของ Facility Management

  เปลี่ยนปัญหาให้เป็นความพอใจใช้การบริหารอาคารชุดแบบครบวงจร Total Facility Management
    บริหารอาคารชุด รับบริหารอาคารปากช่อง-เขาใหญ่ แบบครบวงจรด้วย Total Facility Management
    แนวคิดการบริหารทรัพยากรกายภาพสำหรับโครงการที่อยู่อาศัยแบบรวม
    แนวความคิดในการนำระบบบริหารงบประมาณมาใช้ในการบริหารจัดการอาคารพักอาศัย
    Facility Management ในงานบริหารจัดการอาคารพักอาศัย
ประโยชน์ของการบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจร
การจัดการข้อมูลอาคารตามหลักวิศวกรรม
    Energy Management และกรณีศึกษา: การจัดการด้านพลังงาน
    Service Quality กับการบริหารจัดการอาคาร
    งานดูแลบำรุงรักษาระบบประกอบอาคาร
    การวางแผนการการบำรุงรักษารูปแบบใหม่โดยพิจารณาจากอายุการใช้งาน
    จัดการสถานการณ์วิกฤตด้วย Crisis Management
    แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการคุณภาพงานบริการอาคาร
    ความปลอดภัยในอาคาร
    จัดการ "ความเสี่ยง" ให้กลายเป็นเรื่องเล็กด้วยการบริหารความเสี่ยง
บริหารงาน ถูกต้อง บริหารจัดการแบบถูก ประหยัด ราคากันเอง สบายๆต้องใช้บริการ
  Call Center : 02-9449947

   

    

True Property Service Co.,Ltd Follow us on :
Address : 88/121 โครงการไซมิส บลอสซั่ม ซอย 9 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
Mobile: 02-038-3168 ,063-789-6642 , 081-966-9144
E-mail : Phupai.park@gmail.com 
  
view