Home    About me   True Property    Our Service     Reference Project    Gallery    Contact me 

ขอบเขตของการให้บริการ   /   Property  Management 

Image result for property management png

บริหารทรัพย์สินเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น พื้นที่ในออฟฟิค สำนักงาน คอนโด  โกดัง  ร้านค้า พื้นที่ศูนย์การค้า ฯลฯ

ให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างมาตรฐาน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของผู้พักอาศัย

รักษาสภาพอาคารและทรัพย์สินส่วนกลางให้ได้มาตรฐานสูงสุด มีความมั่นคงและปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม

รักษามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยในอาคาร

อนุรักษ์พลังงาน ดำเนินการวางแผนและรณรงค์ให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด

ส่งเสริมให้มีการอบรมการอพยพหนีไฟและจัดให้มีการซ้อมทบทวนตามที่กฏหมายกำหนดเพื่อความปลอดภัยของผู้ว่าจ้าง

บริหารงานบัญชีและการเงินให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนตามมาตรฐาน ISO 9001, AFAS 

บริหารจัดการทำงานของผู้รับเหมาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ทีมงานบริหารจัดการที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในสายงานอสังหาริมทรัพย์

True Property Management.
บริหารงาน ถูกต้อง บริหารจัดการแบบถูก ประหยัด ราคากันเอง สบายๆต้องใช้บริการ True : ถูก ได้มาตรฐาน

Call Center  PM Division.   

 MKT :  02-038-2188 , 063-789-6642 , 081-966-9144

E-mail : info@true-property.com , phupai.park@gmail.com

 True Property Service Co.,Ltd

Address : 88/121 โครงการไซมิส บลอสซั่ม ซอย 9 

ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230 

Mobile: 02-038-2188 ,063-789-6642 , 081-966-9144

E-mail : Phupai.park@gmail.com

 
  
view