Home About me Our Service Reference Project Gallery Contact me
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 18/02/2016
ปรับปรุง 21/02/2020
สถิติผู้เข้าชม 131,269
Page Views 175,337
 

สมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

เมนู

 
 Technical   Service  Management .
งานให้บริการบริหารจัดการด้านงานระบบวิศวกรรมและงานบำรุงรักษา M& E ภายในอาคาร โรงงาน ศูนย์การค้า
1. งานดูแลควบคุมการเปิด-ปิดอุปกรณ์เครื่องจักรและระบบประกอบอาคาร (Operation )
2. งานบำรุงรักษาเครื่องจักรและระบบประกอบอาคารให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
    (Preventive Maintenance)
3. งานบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไข ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ตรวจพบว่ามีแนวโน้มจะชำรุด เพื่อลดหรือขจัดเหตุขัดข้อง
    ที่อาจเกิดขึ้น (Corrective Maintenance)
4. งานบริการซ่อมแซมทั่วไปตามการร้องขอ (Service Request)
5. งานจัดทำฐานข้อมูลทะเบียน,ประวัติเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบประกอบอาคาร รวมถึงข้อมูลค่าใช้จ่าย
    งานวิศวกรรมอาคารต่างๆ
6. งานจัดทำมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงาน การวิเคราะห์วางแผนการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
7. งานจัดทำแผนงานและแผนงบประมาณการซ่อมบำรุง รวมถึงแผนการลงทุนในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
    อุปกรณ์เครื่องจักรและงานระบบประกอบอาคารให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น
ขอบเขตงานด้านวิศวกรรมและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันภายในอาคาร ,Comunity Mall 
เข้าตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางของนิติบุคคลฯหรืออาคารสำนักงาน

จะประชุมทีมงานและจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ เสนอคณะกรรมการ

จัดทำแผนบำรุงรักษาระบบต่างๆ ประจำปี(Preventive Maintenance Plan) โดยจัดให้มี การตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องมือ
   ต่างๆ ประจำวัน, สัปดาห์, และ ประจำเดือน

จัดส่งทีมวิศวกรเจ้าตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคพร้อมจัดทำรายงานผลหลังตรวจสอบ เสนอต่อคณะกรรมการฯ บริษัทฯ
  จะจัดส่งช่างผู้ชำนาญการจากบริษัทฯ หรือจากหน่วยงานที่ใกล้เคียงเข้าดำเนินการช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก โดยทันที

ควบคุมดูแลและบำรุงรักษาระบบประปา ระบบสุขาภิบาล และระบบบำบัดน้ำ เสียให้อยู่ในสภาพปกติ และป้องกันแก้ไขปัญหา
  ท่ออุดตัน ห้องน้ำส่วนกลาง บ่อบำบัด

ควบคุมดูแลและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของอาคารและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด ให้อยู่ในสภาพดีใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ

ควบคุม ดูแลระบบเครื่องปั๊มน้ำของระบบน้ำประปา ระบบดับเพลิงและระบบน้ำเสีย

ควบคุมดูแล ระบบป้องกันอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทันที หากเกิดกรณีฉุกเฉิน

จัดทำตารางการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ภายในส่วนกลางโดยแบ่งเป็นแผนประจำวัน
  แผนประจำสัปดาห์ แผนประจำเดือน และแผนประจำปี

ทำการเข้าตรวจสอบอุปกรณ์และระบบต่าง ๆตามรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ

จัดทำประวัติเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ โดยแยกเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน ตามระบบ ISO 9001 , AFAS .
           

    

True Property Service Co.,Ltd Follow us on :
Address : 88/121 โครงการไซมิส บลอสซั่ม ซอย 9 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230
Mobile: 02-038-3168 ,063-789-6642 , 081-966-9144
E-mail : Phupai.park@gmail.com 
  
view