• 7 May 2020 at 17:21
  • 3
  • 0

การจัดอบรมสัมนาเชิงวิชาการ AFAS รองรับ AEC   กลุ่ม ผจก อาคาร ผจก หมู่บ้าน  ผจก หน่วยงาน  ฝ่ายบริหาร  

 ณ รีสอร์ท บ้านป่าริมเขื่อน   จ.นครนายก   SMART Property Management.