• 7 May 2020 at 17:21
  • 2
  • 0

ทางบริษัทร่วมมือกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค1 ได้จัดส่งหน.ช่าง,ช่างอาคาร รุ่นที่1,2,3. เพิ่มศักยภาพด้านบุคลากรฝ่ายวิศวกรรม

ในการสอบรับรองความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า ตาม. พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน อีกก้าวหนึ่งตามมาตรฐาน AFAS

และพร้อมตลาดAEC ในสายธุรกิจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์. By. www.true-property.com office BKK. 02-9449947, korat 081-967-1079.